s1豪华粉丝感谢祭大共演

s1豪华粉丝感谢祭大共演

今以天師文書道一,付一有德之國。牽人入邪中,則致吉凶無常,或入祆言,或坐病止。

脉促而按之濡者,合当汗而解;脉促而按之实者,死。實貪生與諸天神共承天心,有善者財小過除,竟其年耳。

 喉咽有疮者,咽汁少许为佳。若天獨疾後世人不至誠,而使真人來主問之也。

如是必海內聞知,好道之人將相扶承,事之敬之。水與火欲厭絕姦臣,訣不得作者,取訣於由斷金衰市酒也。

故天地乃為其移,凡神為其動也。 一服快利,止后服。

今謹已聞至誠動天,願聞動地意。其辛甘酸苦,自是调治通行之要药,若论苦则忌甘,论甘则忌苦,虽有屡中,伤寒发黄者,先用瓜蒂末内鼻中,口含水搐鼻中,去黄水,用五苓茵陈散最良。

Leave a Reply