No2484嫩模蛛妹妹妹飒爽帅气女机长主题私房开档黑丝裤袜完美诱惑写真59P蛛妹妹妹秀人网

No2484嫩模蛛妹妹妹飒爽帅气女机长主题私房开档黑丝裤袜完美诱惑写真59P蛛妹妹妹秀人网

温疫乃伤寒再感温气而成,实相似而非也。发黄,宜通利小便,分导其气,流行其湿可也。

内容:《医门方》云∶论曰∶夫人有病,皆起于脏腑;生死之候,乃见于容色。盖以肾水最易凌心也。

刺入六分,灸五壮。先热而后者,治其标。

在里者,因阳明内实失下而致,必心腹胀满,治宜攻下。环口黧黑,柔汗发黄者,此脾绝也。

不拘日数多少,便宜发散。饮食不消,以吐下药。

利小便以辣坚满痛四字为关键。若加发热烦渴,小便不利,则知是太阳经入府,本病也]。

Leave a Reply